close
تبلیغات در اینترنت

110 سوال تستی سال دوم دبیرستان


درباره سايت درباره سايت
تبا
سلام خدمت همه دوستان عزیز. از اینکه منّت گذاشتید و به وبلاگ خودتون سر زدید متشکرم. امیدوارم با طرح نظرات سازنده ی شما بتوانم به فعالیتهای بهتری موفق گردم. در ضمن تمثال زیبای عارف جلیل القدر حاج شیخ مجتبی تهرانی را قرار دادم که در زندگی ام مرهون و مدیون رهنمودها و فرمایشات او هستم. باشد که یاد و خاطره اش برای همیشه در قلبمان جاودان بماند. دوستدار دوستان خدا

موضوعات موضوعات

مقالات

آلبوم

سوال مهم، پاسخ کوتاه

نکات آموزنده

ایستگاه 1 دقیقه ای

پرسش و پاسخ قرآنی


آرشيو آرشيو

1394

1392


جستجوگر پيشرفته سايت

110 سوال تستی سال دوم دبیرستان


 

دین و زندگی2


110 سوال تستی

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

 

دین و زندگی 2

1- از آیه :       و لله ملک السموات والارض        کدام گزینه استنباط می شود.

            الف: هدف از خلقت عالم                                          ب: مالکیت حقیقی خداوند

            ج :حکومت برای خداوند ممکن است                           د: خداوند در آسمانها و زمین حضور دارد.

2- کدام گزینه پیرامون جهان خیالی صحیح است.

            الف: حوادث آن بدون علت حاضر است                             ب: اشیاء به راحتی خصوصیت خود را از دست می دهند.

            ج: نیروهای عالم به دلخواه خود دخالت می کنند.                        د:هرسه

3- مهمترین شاخصه اصلی مجموعه های عالم آفرینش چه می باشد.

            الف: فکر                                    ب: هدف                         ج: نظم                           د: قدرت

4- بر اساس خطبه 90 نهج البلاغه کدام خصوصیت از خصوصیات خلقت خداوند نمی باشد.

            الف: تقلیدی نبودن              ب: براساس مقیاس و معیار بودن       ج: برای تکامل بشر                       د: بی سابقه و بی نظیر

5- آیه :  فارجع البصر هل تری من فطور   بیانگر چه مفهومی است.

            الف: خداوند در خلقت خسته نمی شود                          ب:هیچ گونه نقص و کوتاهی درآفرینش دیده نمی شود.

            ج: چشم دل از دیدن خدا ناامید نمی شود                       د: بصیرت بر ای یافتن نقص کافی است

6- منظور از عدم وجود تفاوت درآفرینش الهی چیست.

            الف: تدبیر الهی چون حلقه های زنجیر به هم پیوسته است

            ب: کار خداوند آنچنان با شعور و تفکر است که تفاوتی ندارد

            ج: خالق جهان یکی است                            

            د: موجودات در آفرینش تفاوتی با هم ندارند اما در جهان با یکدیگر متفاوت هستند.

7- کدام گزینه پیرامون آیه صحیح است.      ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت

            الف: در خلقت خدا نقصی راه ندارد                

            ب: جهان خلقت به گونه ای خلق شده که هر موجودی به دنبال هدف خاص خود است.

            ج: موجودات عالم به یکدیگر پیوسته اند

            د: هرسه

8- در معارف اسلامی ارزش هرکس چگونه سنجیده می شود.

            الف: به میزان ایمان و تقوا                                       ب: به درک و فهم از حقیقت هستی

            ج: تلاش برای ساختن جهانی سالم                              د: به اندیشه و خرد

9- پیام آیه :  و لقد کرمنا بنی آدم ..... چه می باشد.

            الف: کرامت عامل برتری انسان بر غیر انسان است.                  ب: منزلت انسان به میزان کرامت اوست

            ج: همه فرزندان آدم ذاتا بر دیگر مخلوقات برتری دارند   د: هرسه

10- از آیه :   انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا........     کدام گزینه استنباط می شود.

            الف: انسان مسئول سرنوشت خود است                                   ب: حکمت انسان شگفت انگیز است

            ج: یکی از راههای آزمایش الهی خلقت است                 د: اراده انسان تدریجا به دست می آید

11- بیت:    این که گوید از لب من راز کیست               بنگرید این صاحب آواز کیست        کدام مفهوم را می رساند.

            الف: گرایش به نیکی ها ذاتی انسان است                     ب: عذاب وجدان از مظاهر قدرت الهی است

            ج: خدا پرستی نیاز فطری انسان است                         د: وجدان اخلاقی در همه انسانها مشترک است

12- کدام گزینه از ودیعه های الهی در نزد انسان نمی باشد.

            الف: قوه عقل                   ب: امدادهای غیبی             ج: انبیاء             د: جامعه سالم

13- مهمترین پیام آیه:    و نفس وما سواها فالهمها فجورها و تقواها      چیست؟

            الف: گرایش به بدکاری و تقوا در نفس نهاده شده است     ب: نفس انسان ذاتا تمایل به تقوا دارد

            ج: نغس انسان ذاتا میل به فسق و فجور دارد                 د: خداوند تنها تقوا را به نفس آد می الهام کرده است.

14- کدام گزینه غلط است.

            الف: خلقت انسان بر  اساس اراده آزاد ، اورا مسئول سرنوشت خود کرده است.

            ب: سرانجام کاروان هستی در جهان هستی رقم خواهد خورد.

            ج: برهان اتصال یکی از براهین  اثبات خدوانداست.

            د: غایت مندی جهان حکمت و تدبیر الهی را می رساند.

15- کدام گزینه ازویژگی های جهان واقعی است.

            الف: هر موجودی از اجزاء خاص و معینی تشکیل شده است.        ب: هر موجودی خاصیت ویژه ای دارد.

            د: هر عضو مکمل دیگری است.                                           د: هرسه

16- نظام واحد جهانی معلول چه می باشد.

            الف: نظام کشورهای استعمار گر       ب: برهان اتصال  ج: نظم میان روابط انسانها   د: اندیشه کامل انسانی

17- کدام گزینه غلط است.

            الف: قوانین جهان خلقت و قوانین بشری در تضاد کامل هستند.

            ب: قوانین عالم خلقت ، مقدمه خلق قوانین بشری است

            ج: بشر نمی تواند خود را از سیطره قوانین طبیعی خارج سازد

            د: درک صحیح قوانین خلقت مقدمه ساخت مصنوعات متعدد و متنوع بشری است.

18- عبارت:  «جهان را بر ای تو آفریدم وتو را بر ای خودم» از چه کسی و خطاب به چه کسی است.

            الف: پیامبر اسلام ص خدا                        ب: خدا پیامبر اسلام ص  ج: خدا حضرت موسی عد: خدا حضرت آدم ع

19- عامل عکس العمل نشان دادن انسان در برابر گناه و زشتی کدام است.

            الف: سرشت خدا جوی انسان                        ب: عقل و اندیشه              ج: وجدان اخلاقی آدمیان                 د: کرامت نفس

20- ثمره بکار گیری درست از ودیعه های الهی در زندگی انسان کدام است.

            الف: تجلی ایمان و عمل صالح                                   ب: زندگی جاوید و لبریز از سرور

            ج: زندگی سرشار از نیکی ها                                               د: هرسه

21-در معارف اسلامی ارزش هر انسا ن به  چه چیز می باشد :

الف:بهره ی اواز زندگی متعالی                 ب:درک وفهم وی از حقیقت هستی

            ج:به اندیشه بیشتر الهی                     د:به میزان عمل

22-کدام گزینه پیرامون مقام خلافت الهی صحیح نمی باشد:

الف:فرشتگان از درک آن عاجز اند                              ب:بیانگر مقام خاص انسان در نزد خداوند است

ج:تنها تسبیح و تحمید شرط خلیفه الهی بودن نیست            د:انسان بالفعل خلیفه ی الهی در روی زمین می باشد

23-ملامت انسان هنگام رجوع به زشتی ها بیانگر چیست:

الف:قدرت درک خوبی ها و زشتی ها از طرف انسان      ب:خدایی بودن فطرت انسانها

ج:نقش ایمان در بازدارندگی انسانهااز گناه                  د:مراتب نفس انسانی

24-حقیقت ملکوتی انسان چه نام دارد:

الف:روح            ب:بعدغیرمادی           ج:عقل           د:الف وب

25-کدام گزینه از ویژگیهای روح نمی باشد:

الف:زمینه ساز وجود اختیار در انسان می باشد                         ب:کسب کننده ی رذایل اخلاقی است

ج:با رویاهای صادقانه می توان ان را ثابت کرد                        د:همچون جسم تجزیه و تحلیل می شود

26-کدام گزینه پیرامون  « من » انسان صحیح نمی باشد.

            الف: هویت ثابت               ب:‌استقلال ازجسم              ج: تغییر تحول پذیر است        د: تبدیل پذیر است

27-آیه: « ولاتیبعواخطوات الشیطان انه لکم عدومبین»  اشاره به کدام عامل انحرافی انسان دارد:

الف:هوای نفس      ب:وسوسه های شیطانی               ج:ترک وجدان اخلاقی          د:شیطان پرستی

28-امام خمینی مهمترین راه برای اسیر نشدن در چنگال گناه  را چه می دانند:

الف:رازونیازبا خدا              ب:احساس حضوردرپیشگاه الهی     ج:عدم پیروی هوای نفس      د:دوری از نفس اماره

30-کدام گزینه از راه های شیطان  برای وسوسه به نافرمانی از خدا نمی باشد.

            الف: ایجاد دشمنی میان افراد                                                 ب:‌مشغول شدن به آرزوهای دور و دراز

            ج:‌زدودن پرده های غفلت                                                    د:‌غفلت از یاد خدا

31- عامل اصلی گناه چیست؟

            الف:‌وسوسه های شیطان                 ب:‌خود انسان                   ج:‌نفس اماره                    د:‌هرسه

32- از عبارت قرآنی:(وما کان لی الیکم من سلطان)چه مفهومی برداشت می شود:

           الف:شیطان بر انسان تسلط دارد                                            ب:نقش شیطان تنها وسوسه کردن انسان

           ج:انسان بر شیطان تسلط پیدا می کند                           د: نقش انسان ها تسلط بر نفس خودشان است

33- کدام گزینه ازمهمترین پیامد های  نگرش دیدگاه کسانی که مرگ را پایان زندگی می دانند نمی باشد:

             الف:رسیدن به بن بست درزندگی                                         ب: بی ارزش شده حیات

            ج: فراموشی آینده تلخ                                             د:‌دوری از مظاهردنیا

34- پیامبر اسلام ص با هوش ترین افراد را چه کسانی معرفی نموده اند:

            الف:‌پارسایان       ب:‌خردورزان       ج:‌آنانکه بیشتر به یاد مرگ هستند      د:‌آنانکه برای آخرت خود تلاش می کنند

35- اولین و مهمترین پیامد نگرش الهی به مرگ چه می باشد.

            الف:‌خروج زندگی از بن بست                                               ب:‌شهادت طلبی

            ج:‌فداکاری                                                           د:‌خدمت به خلق

36-در معارف اسلامی از وجدان اخلاقی انسان به نفس ................... تعبیر شده است.

            الف:‌اماره                        ب:‌ناطقه              ج:‌مطمئنه                        د:‌لوامه

37- آیه شریفه :«‌ و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه »  پیرامون کدام نفس انسانی است.

                       الف:‌اماره                        ب:‌ناطقه                          ج:‌مطمئنه                                    د:‌لوامه

38- کدام گزینه پیرامون خدا پرستان واقعی صحیح می باشد.

            الف:‌در دنیا زندگی می کنند اما فریب آن را نمی خورند

            ب:‌هرگزبه حیات ذلت بار در این دنیا تن نمی دهند

            ج:‌مرگ را زمانی ناگوار می دانند که کوله باری از گناه داشته باشند.

            د:‌هرسه

39- آیه شریفه « ان الذین لایرجون لقاء نا ..........» اشاره به کدام  گروه دارد.

            الف:‌آنانکه امید به دیدار پروردگارشان را موجب اضطراب در دنیا می دانند.

            ب:‌آنانکه امید وارند با مرگ به دیدار خدایشان بروند.

            ج:‌به معاد معتقد هستند اما نسبت به آن غافل

            د:‌مرگ را پایان زندگی دانسته و امیدی به دیدار خدایشان ندارند.

40- ثبات شخصیت در انسان دلالت بر....................دارد.

            الف:‌فطرت واحد                ب:‌ثبات غرایز                  ج:‌تجرد روح                    د:‌ثبات رفتار

41-کاری که هدف معقول و درستی دارد و بیهوده و عبث تلقی نشود کاری...

الف:عالمانه است               ب:عادلانه است           ج:حکیمانه است                                د:مدیرانه است

42-طبق آیه شریفه«بالاخسران اعمالا...»زیانکارترین مردم در کارها چه کسانی هستند؟

الف:آنان که خود را از اندیشه مرگ نجات می دهند                     ب:آنان که نسبت به مرگ بی توجه و غافل هستند

ج:کسانیکه تلاششان را در راه زندگی دنیا تباه کردند                  د:کسانیکه زندگی چندروزه دنیا برایشان بی ارزش است

43-پیامبر اکرم(ص)در مورد کسانی که فراوان به یاد مرگ هستند چه تعبیری می فرماید؟

الف:پرهیزگارترین مردم     ب:با هوش ترین مؤمنان      ج:خردمندترین مردم          د:موفقترین مؤمنان

44-کدامیک از آیات زیر از خصوصیات عالم برزخ نیست؟

الف:در عالم برزخ فعالیت بدنی انسان ادامه ندارد                                  

ب: پاداش و جزائی در برزخ نیست بلکه همه در آخرت است

ج:برزخ همانند دنیا عالمی محدود پذیر است     

د:در برزخ انسان می تواند حضور فرشتگان را درک کند و با آنها به گفتگو بپردازد

45-طبق آیات قرآن«فرو بردن آتش در شکم»مثل چه کسانی است؟

الف:کسانیکه از آتش دوزخ نمی هراسند                                  ب:کسانی که اموال یتیمان را به ظلم بخورند

ج:کسانی که حقیقت زندگی را دریافت نکرده اند             د:کسانی که غذای حرام می خورند

46-تحول عظیم در آسمانها و زمین و برچیده شدن بساط حیات انسان مربوط به کدام یک از مراحل قیامت است؟

الف:نفخ صور اول          ب:نفخ صور دوم         ج:هنگام پرپا شدن دادگاه عدل الهی                        د:عالم محشر

47-علت اصلی این که انسان عصر جدید با همه پیشرفت ها،گرفتار نوعی عدم تعادل شده است چیست؟

الف:فقر و گرسنگی                                                          ب:رنج ها و بیماریهای مختلف روانی

ج:غفلت از جهان آخرت                                         د:رفاه و آسایش بی اندازه

48-بنابر فرمایش امام صادق(ع)مؤمن پس از مرگ از کدام مورد بهره مند نمی شود؟

الف:از آثار ماتقدم اعمال دنیایی خود                                       ب: فرزند صالحی که برای او طلب مغفرت کند

ج:روش پسندیده ای که بنا نهاده و دیگران پس از وی ادامه می دهند            د:چاه آبی که حفر کرده و به مردم آب دهد

49-نامه ی عمل انسان در حقیقت چگونه است؟

الف:گزارشی از اعمال انسان که توسط ملائکه نوشته میشود                     ب:تصویر اعمال انسان در دنیا است

ج:عین عمل و حقیقت عمل است                                             د:نتیجه ی عمل انسان است

50-پاسخ نگهبانان جهنم به دوزخیان در مقابل درخواست تخفیف از خداوند توسط آنان،چیست؟

الف:زمان عمل به پایان رسیده و وقت حساب و کتاب است                       ب:ما مأموران عذابیم،خود باید چاره ای می اندیشیدید

ج:چرا فرمان خدای متعال را اطاعت نکردید                             د:مگر پیامبران برای شما دلایل روشنی نیاوردند

51-معنی دقیق آیه ی شریفه ی«و من اصدق من الله حدیثا»کدام گزینه است؟

الف:خداوند احادیث پیامبران را تصدیق می کند                          ب:چه کسی(از جهت خبر گرفتن)راستگو تر از خداوند است

ج:خداوند در حدیث گفتن از همه راستگو ترین است                    د:هر کس حدیثی را راست بگوید در پناه خداست

52-توفی یعنی چه؟

الف:دریافت به تمام و کمال                                                  ب:به معنی وفات که همواره در کنار مرگ به کار می رود

ج:نابودی جسم در هنگام مرگ                                                         د:هر سه مورد

53-این سخن از کیست؟«آدمی در همان حال که از مرگ می گریزد،آن را ملاقات می کند»

الف:امام صادق(ع)                        ب:امام باقر(ع)                 ج:امام علی(ع)                  د:پیامبر اکرم(ص)

54-آیه شریفه ی«و منها نخرجکم تارة اخری»مربوط به کدام رویداد است؟

 الف :خلقت انسان از خاک مرده                               ب: بازگرداندن انسان به خاک در هنگام مرگ

ج:پدید آوردن انسان از خاک در قیامت                                    د:خارج کردن انسانها از خاک درقیامت

55-طبق آیه 67 سوره احزاب دوزخیان چه عاملی را سبب گمراهی خود می دانند؟

الف:زیبایی ها و آراستگی دنیا                                             ب:بزرگان خود و شیطان

ج:شیطان و زیبایی های دنیا                                                 د:مال و ثروت و قدرت و خودخواهی

56-- در معارف اسلامی صیحه به چه چیزی گفته می شود.

            الف:صدای صور دومین                                                      ب:‌نورانی شدن زمین قبل از قیامت

            ج:‌صدای سهمگین صور اول                                                            د:‌شهادت فرشتگان الهی

57- کدام گزینه پیرامون نامه اعمال انسان در قیامت صحیح می باشد.

            الف:‌گزارش اعمال  آدمی به صورت ثبت کلمات و جملات                        ب:‌تنها تصویری از اعمال دنیوی انسان است

            ج:‌مجموعه تصاویر و گزارش های اعمال دنیوی  انسان است                   د:‌حضور عین عمل دنیوی انسان در قیامت

58- کدام گزینه از تفاوت های عمل در دنیا و آخرت می باشد.

            الف:‌ اعمال دنیوی  قابل جمع می باشند.                                   ب:‌اعمال دنیا قابلیت حضور مجدد را دارند.

            ج‌: اعمال دنیا به هیچ وجه قابل جمع نمی باشد.                          د:‌اعمال دنیا بر خلاف آخرت فاقد آثار است.

59- امام صادق(ع) در جواب کسی که از وزن شدن اعمال در قیامت سوال کردند ، میزان را چه معرفی نمودند.

            الف:‌عدل             ب:‌ایمان                          ج:‌تقوا                د:‌پیامبران

60- کدام گزینه از معیار سنجش اعمال در قیامت نمی باشد.

            الف:‌حق              ب: اعمال پیامبران             ج‌:نماز               د:‌اعمال ائمه

61- شیطان درپاسخ کسانی که او را عامل گمراهی خود می دانند چه پاسخی می دهد.

            الف:‌مرال هرگز به یاد نخواهد آورد                                        ب:من تنها یاور شما بودم

            ج:‌من بر شما هیچ تسلطی نداشتم                                            د:‌خداوند مرا مأمور به گمراهی شما کرده بود

62- به فرموده پیامبر اسلام (ص) بالاترین درجه بهشت کدام است.

            الف:‌عدن             ب:‌فردوس                       ج:‌رضوان                       د:‌جنت

63- درجه بندی انسانها در بهشت بر اساس چه معیاری است.

            الف: تقوا             ب:‌ایمان                          ج:اعمال              د:‌خواست الهی

64- کدام گزینه از ویژگی های بهشت نمی باشد.

            الف:‌عدم وجود آلودگی         ب:‌دروی از سخن لغو و بیهوده         ج‌:بیم از آینده                    د:‌دوری از رنج و درماندگی

65- بالاترین مرتبه نعمت های بهشت ..................... می باشد.

            الف:‌نعم بهشتی      ب:‌لقاء خداوند                   ج:‌دوری از گناه    د:‌مزد و پاداش شایسته

66- کدام گزینه پیرامون پاداش و کیفر اخروی صحیح است.

            الف:‌پاداش و کیفر محصول طبیعی خود عمل است                                  ب:‌پاداش و کیفر بر اساس قرارداد الهی است

            ج:‌ عین عمل به انسان برگشت داده می شود.                             د:‌نقش خارجی عمل در آن دنیا تجسم می یابد.

67- خداوند خطاب به چه کسانی فرموده اند :‌سیم و زر را بر پشت و پهلویشان داغ می زنند.

            الف: کسانی که در راه خدا انفاق نمی کنند.                                ب:‌کسانی که مال یتیم می خورند

            ج:‌کسانی که راه نامشروع مال بدست می آورد                          د:‌کسانی که خمس نمی دهند

68- پاداش و عذاب اخروی ساخته ................ می باشد.

            الف:‌تقدیر الهی      ب:‌اعمال بشری                ج:‌عدل الهی                     د:‌فکر و اندیشه

69-توکل رابطه ی مستقیمی با....

الف:اعتماد به خدا و توجه به حضور در پیشگاه خدا        ب:حضور قلبی و اطاعت از خدا

ج:ایمان به خدا و توجه به ثمرات تصمیم                      د:معرفت به خدا و ایمان به او

70-معنی دقیق «اَلیسَ اللهُ بکافٍ عَبدَه»کدام است؟

الف: آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟                                    ب:آیا بنده برای اطاعت از خداوند چاره ندارد؟

ج:آیا نباید بندگی برای خدا باشد؟                                د:آیا کافی است برای بنده اطاعت از خدا؟

71-آفریشن الهی با چه چیزی شروع شد:

            الف: خلق انسان                ب:‌رحمت                                    ج:‌محبت              د:‌ب و ج

72-مهم ترین عامل تقویت عزم و استواری در تصمیم کدام است؟

الف:مشورت با دیگران                                         ب:تفکر و تعقل در کارها

ج:توکل به خدا و اعتماد به او                                   د:انتخاب بهترین راه برای رسیدن به خدا

73-خداوند در آیه 31 سوره ی آل عمران چه چیزی را شرط دوستی با خود عنوان می کند؟

الف:اعتقاد به معاد    ب:تقوا و پرهیزگاری      ج:پیروی کردن از خدا                   د:تولّی و تبرّی

74-امام خمینی ره خلوص عشق موحدین را در.............. می داند.

الف:‌اخلاص         ب:‌ظهور کامل نفرت از مشرکین       ج: محبت                         د: نماز  

75-قرآن کریم اساس و پایه دینداری را در چه چیز معرفی می نماید؟

الف:صبر                 ب:پرهیزگاری           ج:محبّت             د:اطاعت

76-خداوند در سوره ممتحنه کدام قسمت از زندگی حضرت ابراهیم را به عنوان اسوه ی حسنه معرفی می نماید؟

الف:دعوت به پرستش خدای یگانه                          ب:مبارزه با ستمگران و بت پرستان

ج:اظهار بی زاری از بت پرستان و بت ها                             د:شکستن بت ها

77-کدام یک از گزینه ها از آثار و ثمرات محبت و دوستی با خداوند نیست؟

الف:مبارزه با دشمنان خدا                                        ب: بیزاری و تنفر از دشمنان حق

ج: پیروی از خدا و از هر کسی که خدا می دهد              د:محبت همراه معرفت

78-این سخن از کیست ؟«کسی که از فرمان خداسرپیچی می کند ، او را دوست ندارد»

     الف:امام صادق(ع)                 ب:پیامبر اکرم(ع)                     ج:امام باقر(ع)                   د:امام علی(ع)

79-طبق فرمایش امام صادق(ع) ، علت این که نباید لباسی نازک و بدن نما پوشید،چیست؟

الف:چون این لباس نشانه ی سستی و ضعف دین است.    ب:چون مخالف آراستگی است.

ج:زیرا در آن صورت حجاب رعایت نمی گردد.                        د:به علت اینکه جامعه را از نظر فرهنگی آلوده می سازد.

80-کدام گزینه از اثرات نامطلوب عرضه ی نابجایی زیبایی های زنان، نیست؟

الف:مانع گرمی بخشیدن به کانون خانواده می شود          ب:عفت را از بین می برد.  

ج:کانون گرم خانواده را حفظ می نماید.                      د:حیا را از بین می برد.

81-معنای دقیق «تجمل» در حدیث «التَجَّملُ مِن اَخلاقِ المؤمنینَ» کدام است؟

الف:زیبایی معنوی                                                            ب:آراستگی و زیبایی   

ج:زیبایی با استفاده از لباس و جواهرات                                 د:لباس سفید و روشن

82-طبق آیه 10 سوره ی فاطر «مَن کانَ یُریدُ العِزَه.....»   عزت واقعی کجاست؟

الف:نزد خود انسان است.                                     ب:انسان با توکل به خدا می تواند به آن برسد.

ج:عزت واقعی نزد خداست.                                               د:انسانی که در مقابل خواهش های نفسانی تسلیم نشود.

83-مظاهر عفاف که در آیات قرآن کریم به سرگذشت آنان اشاره شده است کدام گزینه است؟

الف:حضرت یوسف(ع)و حضرت مریم(ع)                  ب:حضرت خضر(ع)وحضرت موسی(ع)

ج:حضرت علی(ع)و حضرت زهرا (س)        د:حضرت یوسف(ع)وحضرت موسی(ع)

84- کدام گزینه غلط است.

            الف:حجاب  در میان ادیان الهی تنها اختصاص به اسلام داشته است.

            ب:‌زنان ایرانی قبل از اسلام نیز پوشش کاملی داشته اند.

            ج:‌گرایش به پوشش در میان زنان و مردان یک امر فطری است.

            د:‌مطابق قوانین یهود زنان هنگام حضور در محل های عمومی باید موی سر خود را بپوشانند.

85- عبارت قرآنی :  یغضوا من ابصارهم   اشاره به کدام گزینه دارد.

            الف:‌نقش پوشش در حفظ حرمت جامعه                        ب:‌نقش کنترل نگاه در حفظ سلامت روانی جامعه

            ج: آشکار نکردن زینت از طرف زنان             د:‌ تقدم زنان در کنترل نگاه خود در جامعه

86-پیامبر مکرم اسلام ص  نگاه به نامحرم را به .................. تشبیه گرده است.

            الف:‌گناه کبیره                  ب:‌تیر زهر آلود از طرف شیطان                  ج:‌دام شیطان                    د:‌مقدمه گناه

87-پوشیدن لباس انگشت نما از طرف مردان چه حکمی دارد.

            الف: مکروه است               ب: حرام است                   ج: مباح است                   د:‌اشکالی ندارد

88- کدام گزینه پیرامون حد حجاب شرعی زنان صحیح است.

            الف:‌موجب سلب آزادی آنان در فعالیت های اجتماعی می شود.       ب:‌گاهی حرمت آنان  را در جامعه متزلزل می سازد.

            ج:‌نباید چسبناک و تحریک کننده باشد.                                      د:‌موجب افزایش آرامش روحی و روانی او در جامعه می شود.

89- امام صادق ع موثر ترین راه فراخوانی به خیر و نیکی را چه می داند.

            الف:‌دعوت زبانی              ب:‌دعوت به طریق سخنرانی                        ج: دعوت عملی                 د:‌الف و  ج

90- امام علی ع ترک چه چیز را موجب تسلط افراد شرور بر جامعه می داند.

            الف:‌امر به معروف و نهی از منکر                ب‌: جهاد              ج:‌توبه                د:‌حج

91- در اسلام کدام گزینه جهت جلوگیری جامعه از انحراف پیشنهاد شده است.

            الف:‌جهاد                         ب:‌امر به معروف و نهی از منکر                  ج: توبه               د:‌جهاد

92- کدام گزینه از آثار و فواید کار نمی باشد.

            الف:‌ احساس عزت نفس                  ب:‌لطافت احساس              ج: تمرکز قوه خیال                        د: افزایش مال انسان

93-خداوند رواج چه چیز را در جامعه همانند اعلان جنگ با خدا دانسته است.

            الف: شرک                       ب: فساد                          ج:‌ربا                 د:‌دزدی

94- قرآن کریم راه افزایش ثروت را چه چیز معرفی کرده است.

            الف:‌ربا                          ب:‌انفاق                          ج: زکات             د:‌ب و ج

95-امام رضا ع  علت حرام بودن ربا را چگونه معرفی کرده است.

            الف:‌ دشمنی با خدا     ب:‌مایه ی تباهی و هدر رفتن دارایی است.  ج: عدم فعالیت اقتصادی      د:‌رواج فساد در جامعه

96- کدام گزینه از مصارف زکات نمی باشد.

            الف:‌آزادی بردگانب:‌جبران غرامت، غرامت دیدگان      ج:  ابن السبیل                  د: مصارف شخصی ولی فقیه

97- اگر خانه ای با پولی که خمس آن داده نشده خریداری شود نماز خواندن در آن چه حکمی دارد.

            الف:‌اشکالی ندارد                           ب:‌موجب ضمان است         ج: باطل است       د:‌ خالی ازاشکال نیست

98-  در معارف اسلامی " خراج "  به چه چیزی گفته می شود.

            الف:‌ نوعی مالیات                         ب:‌ربا                            ج: غنائم جنگی                 د:‌مال التجاره

99- اولین مرحله نهی از منکر کدام است.

            الف:‌ توسل به زور                                    ب:‌تذکر زبانی                  ج: روی برگرداندن                        د:‌تذکر همراه با اجبار

100- امام علی ع : تمام کارهای نیک حتی ....... در برابر ............... چون قطره ی آبی است در برابر دریای پهناور

الف: جهاد- زکات      ب:‌زکات جهاد          ج: جهاد- امر به معروف و نهی از منکر     د:‌ زکات امر به معروف و نهی ازمنکر

101-آیه :‌افحسبتم انما خلقناکم عبثا   اشاره به کدامیک از دلایل اثبات معاد دارد.

            الف:‌معاد در پرتو عدل                                ب:‌معاد در پرتو حکمت      

ج: عدم ظرفیت دنیا برای ثواب و عقاب                       د:‌ اشاره به خلقت نخستین آدم

102- اینکه تمامی استعدادهای بشر در این دنیا فرصت بروز پیدا نمی کند خود مبین اثبات معاد در پرتو .... می باشد.

            الف:‌عدل الهی       ب: حکمت الهی                 ج:‌کلام پیامبران صادق                   د:‌میل به بقا انسان

103- کدام گزینه غلط است.

            الف: بدون معاد فطرت انسان هم بیهوده است                             ب:‌میل انسان به بقا خود از دلایل اثبات معاد است

            ج:‌حقیقت وجود آدمی روح است که با مرگ نابود نمی شود                       د:‌معاد از نظر اسلام تنها جنبه روحانی دارد.

104- کدام گزینه غلط است.

            الف:‌انسان هنگام مرگ نیز از آگاهی و قدرت برخوردار است که می تواند با خدا صحبت کند

            ب:‌هنگام مرگ حقیقت انسان که همان روح است دریافت می شود.

            ج:‌هنگام مرگ روح نیز همچون بدن دچار توقف موقتی در فعالیت می شود.

            د:‌اولین مراحل جزا و پاداش در برزخ آغاز می شود.

105- کدام گزینه پیرامون برزخ صحیح نمی باشد.

            الف:‌روح در عالم برزخ قدرت خروج و دیدار با خانواده خود  را دارد.

            ب:‌روح در عالم برزخ در کالبدی همانند کالبد دنیوی قرار دارد.

            ج: پرونده تمامی اعمال انسان با ورود به برزخ بسته می شود.

            د:‌از شباهت های برزخ با دنیا وجود حیات در هر دو است.

106- آیه    ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر     بیانگر چیست؟

            الف:‌ اعمال انسان در عالم برزخ ادامه ندارد.                 ب:‌پرونده اعمال در برزخ بسته نمی شود

            ج: پرونده اعمال در عالم برزخ حسابرسی می شود                    د:‌آثار عمل تنها منحصر در همین دنیاست

107- کدام گزینه از اعمالی است که آثار آن تا قیامت برجاست.

            الف:‌وضع سنتی بد             ب:‌وضع سنتی خوب                      ج:‌فرزند صالح                 د:‌همه سه

108- اولین مرحله پاداش انسانها از کجا شروع می شود.

            الف‌: دنیا             ب: برزخ                        ج:‌اخرت                         د:‌قیامت کبری

109- کدام گزینه صحیح است.

            الف:‌آیات قرآن تنها امکان معاد را اثبات می نمایند.

            ب:‌معاد جسمانی از‌آیات قرآن برداشت نمی شود

            ج:‌عدم مجازات کامل انسانها در دنیا  بیانگر اثبات معاد  در پرتو حکمت الهی است.

            د:‌حکمت و عدل از راههای عقلی اثبات معاد است.

110-کدام گزینه پیرامون احکام امر به معروف و نهی از منکر نادرست است.

            الف:‌اگر کسی بداند امر به معروف و نهی از منکر او اثر نمی کند ، وجب این کار از او برداشته نمی شود

            ب:‌ندانستن منکر و معروف وجب را از شخص بر می دارد.

            ج:‌به شرط احتمال ضرر و یا خطر امر به معروف از شخص ساقط می شود.

            د:‌کسی که می خواهد امر به معروف و نهی از منر نماید باید بداند آنچه طرف انجام می دهد حرام است.

 

 ارسال شده در : شنبه 15 تير 1392 - توسط : محسن حبیبی دولابی
بازديد : 94 بار دسته بندي : پایه دوم دبیرستان نظر دهيد! [ ]

مرتبط باموضوع :نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

پيوند ها پيوند ها'

تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک

 • دانلود کتاب
 • کتاب
 • دانلود آهنگ جدید

  sitemap

  دانلود فیلم

  دانلود مقاله

  دانلود مقاله

  دانلود مقاله

  دانلود نرم افزار و بازی آندروید جدید android

  سرویس کاهش پینگ

  خرید ساعت مچی

  دانلود رایگان فیلم

  سیسمونی نوزاد

  عکس نوشته عاشقانه

  تصفیه آب معصومی

  نرم افزار

  چاپ دیجیتال

  دانلود آهنگ جدید

  دانلود آهنگ جدید

  دانلود فیلم هندی بالیوودی

  املاک تهران

  تراکتور و کمباین نیوهلند

  تشک

  تور لحظه آخری

  تور کیش

  سرویس کاهش پینگ | تبدیل اینترانت به اینترنت

  دستگاه بسته بندی

  فروشگاه اینترنتی لباس

  اورانوس

  ساخت وب سایت رایگان

  فروش بک لینک

  دانلود آهنگ جدید

  دانلود آهنگ جدید

  هیتر

  بک لینک ارزان

  هواساز

  خرید بک لینک


  دوستان تبا دوستان تبا
  1. هیئت انتظارالمهدی
  2. بی پلاک
  3. اعتدال
  4. بهشتیان
  5. بصیرتیها
  6. وهابی نیوز
  7. طوفان واژه ها
  8. بچه شمرون
  9. با من حرف بزن
  10. عمار فاطمی
  11. دریا
  12. رنگارنگ
  13. شهدای سالیکنده
  14. نورانی
  15. معبر سایبری ولایت
  16. باران
  17. خاطره
  18. آبنوس
  19. دل نامه
  20. فاطرنیوز
  21. دنیای تربیت سلام
  22. حرفی برای گفتن
  23. دلنوشت
  24. محمدرضا پروانیان
  25. رهروان کوثر
  26. مااستواریم
  27. شرف الشمس
  28. پایگاه جامع ولایت
  29. شهید طبسی
  30. افسران جوان جنگ نرم
  بک لينک بک لينک
  نرم افزار مدیریت هتل | نرم افزار هتلداری
  نرم افزار هتل | نرم افزار حسابداری هتل
  نرم افزار هتل | نرم افزار رزرواسیون هتل
  نرم افزار جامع هتلداری | نرم افزار رستوران
  نرم افزار رستوران
  نرم افزار فست فود | نرم افزار فست فود
  | تور ارزان کیش لحظه آخری